VÝROBA KAMENNÉ DÝHY

Výrobní proces

Kamenné dýhy se získávají z kamenných bloků břidlice, křemence, pískovce, vápence i mramoru. Vytěžený blok kamene se nejprve dopraví z lomu do výrobní haly, kde se zbaví nečistot. Následně se na kámen nanese polyesterová pryskyřice a sklovláknitá mikroarmatura. Pryskyřice pronikne do pórů kamene, díky čemuž se po ztuhnutí společně s fixační vrstvou od kamenného bloku odtrhne tenká vrstva kamene, který se dále formátuje.


Pro jednotlivé typy kamenné dýhy se používají různé druhy polyesterové pryskyřice a skelného vlákna v závislosti na vlastnostech, kterých je potřeba docílit, např. možnost podsvícení.

 

Životní prostředí

Kamenné dýhy jsou po celém světě považovány za ekologický materiál. Z kamenného bloku o tloušťce 5 cm lze vyrobit 100 - 300 ks kamenné dýhy, přičemž výtěžnost závisí na druhu horniny a typu fixace kamenných fólií. Polyesterová pryskyřice i skelné vlákno jsou rovněž ekologicky šetrným materiálem a k výrobě kamenné dýhy se používá velmi malé množství těchto fixačních materiálů.


Ve srovnání s běžným kamenem se v případě využití kamenných fólií vytěží násobně nižší množství přírodních zdrojů a zároveň dochází až k 90% úspoře paliva při převážení srovnatelné metráže obkladů.

Tloušťka kamenné dýhy závisí na druhu kamene. Do různých druhů pronikne pryskyřice různě hluboko, proto se tloušťka pohybuje cca mezi 1-5 mm. Pryskyřice typu STANDARD má černou barvu, u podsvicovacího druhu TRANSLUSCENT je pryskyřice průsvitná.

Tloušťka kamenné dýhy závisí na druhu kamene. Do různých druhů pronikne pryskyřice různě hluboko, proto se tloušťka pohybuje cca mezi 1-5 mm. Pryskyřice typu STANDARD má černou barvu, u podsvicovacího druhu TRANSLUSCENT je pryskyřice průsvitná.